Taxaties

Woning of bedrijfspand taxeren?

U wilt de waarde weten van uw woning of bedrijfspand. Een taxatie geeft hier antwoord op. Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Dat kan bij Th. Devilee Makelaars Taxateurs O.G. B.V. Wij zijn ingeschreven in het register van stichting VastgoedCert en daarmee gecertificeerde taxateurs voor woningen en bedrijfsonroerend goed. Onze taxateurs ondergaan een periodieke hercertificering. Zo blijft de kwaliteit van de kennis gewaarborgd. Ons kantoor is dus bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.

Vraag direct uw NWWI-taxatie aan

Uniforme norm

NVM-makelaars hanteren tijdens het taxeren allen dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de Meetinstructie gebaseerd op de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat NVM-taxaties van woningen op dezelfde manier plaatsvinden. Dankzij de NVM-database die wordt bijgehouden door 4000 NVM-makelaars hebben wij veel referenties voor de taxatie tot onze beschikking. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitvoerd.

Actuele regionale marktsituatie

Door de actualiteit zijn wij zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Een van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed te bepalen.

Welke taxatiedoelen zijn er voor woningen:

De waarde van uw woning is mede afhankelijk van het doel van de taxatie. Wij vragen u daarom altijd vooraf naar het doel van de waardebepaling. Mogelijke doelen van een taxatie zijn: een hypotheek aanvragen, de waarde voor fiscale doeleinden bepalen of het afsluiten van een opstalverzekering. Bij elk van deze doelen horen bepaalde taxatiewaardes.

Voorbeelden van taxatiewaardes zijn:

Marktwaarde Marktwaarde is het geschatte bedrag waartegen vastgoed zou worden overgedragen op de peildatum tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie na behoorlijke marketing , waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld. 
Herbouwwaarde Dit is de waarde van een nieuw te bouwen gelijkwaardige woning, indien de huidige woning vernietigd wordt door bijvoorbeeld brand. U hebt deze waarde nodig wanneer u een opstalverzekering wilt afsluiten bij een verzekeraar.

Het tarief van een taxatie:

Voor het uitvoeren van een taxatie dienen wij taxatienota in. Er zijn geen vaste tarieven voor het uitvoeren van een taxatie. Bij het maken van de afspraak voor de taxatie kunt u tevens afspraken maken over het honorarium. Zo is vooraf duidelijk wat u ons moet betalen voor het uitvoeren van de taxatie.

Wat houdt een taxatieopdracht in:

Een opdracht tot taxatie is een opdracht tot het geven van een waarde-oordeel van een pand en het uitbrengen van een rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwtechnische keuring in.

Hoe verloopt de daadwerkelijke taxatie:

Onze taxateur taxeert op een afgesproken tijdstip uw woning. Hiervoor heeft hij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw woning nodig. Tijdens de taxatie letten wij onder andere op de staat van het onderhoud, de ligging en omgeving en de gebruikte materialen.

Tijdens een taxatie houden wij verder rekening met onder andere de volgende factoren: - de staat van onderhoud; - de inhoud en de oppervlakte; - de functionele indeling; - de constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan; - mate van isolatie en energiezuinigheid; - verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht; - de ligging en de omgeving; - het bestemmingsplan - de marktsituatie
Na uitwerking van de rapportage koppelen wij de taxatiewaarde aan u terug. Indien sprake is van een woning die onder de NHG-garantie valt, wordt de taxatie verplicht gevalideerd door een taxatie-instituut. Hierdoor kan deze terugkoppeling iets langer duren.

Hoe wordt de taxatie vastgelegd:

Onze taxateur legt na de taxatie al zijn bevindingen in een taxatierapport vast. Wij hanteren daarbij een uniform taxatiemodel: het model NVM-taxatierapport. Met dit rapport kunt u, afhankelijk van uw doel, bijvoorbeeld een hypotheekaanvraag doen. Het taxatierapport is geen garantie dat u de hypotheek of het geld krijgt. Wanneer verschillende taxateurs uw woning taxeren, kunnen de uitkomsten verschillen. Een taxatie is immers een deskundige schatting van de waarde van uw woning.

Kan een aankoopmakelaar ook taxeren voor de financiering:

Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden door een makelaar/taxateur die onafhankelijk is, dus een makelaar die niet betrokken is geweest bij de aan- of verkoop van de woning. U kunt natuurlijk wel uw aankoopmakelaar vragen om een taxatie te regelen.

U wilt een taxatieopdracht plannen! Dat kan via onderstaand invulformulier.

Na ontvangst van de digitale opdracht zullen wij per omgaande contact met u opnemen om de taxatiegronden en voorwaarden met u door te nemen en afspraken te maken over het tijdstip van opname en uitwerking van de rapportage.

Hoe kunnen we u helpen?

We vertellen graag meer over onze dienstverlening. Bel of mail voor een afspraak.

Uw bericht is naar ons verzonden. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan met het versturen van het formulier.
Controleer of u alle velden (goed) heeft ingevoerd en probeer het nog een keer.

recaptcha
reCAPTCHA
PrivacyTerms

Volg ons op facebook

facebook