Huurderinfo

Afdeling onderhoud

Geachte VvE-relatie of huurder,

Openingstijden: Op werkdagen is de afdeling onderhoud telefonisch bereikbaar van 08.30 uur tot 10.00 uur. Telefoonnummer 070 - 30 66 9 56

 

Indien u storingen of onderhoudskwesties wenst door te geven gelieve u dat telefonisch binnen deze tijden te doen. Na 10.00 uur zijn de mensen van de afdeling onderhoud veelal op pad om bij de panden de mankementen op te nemen. Voor dringende/spoedeisende zaken tijdens de sluitingstijden kunt u bellen met 06-28325736 alwaar u een boodschap kunt inspreken waarna contact met u zal worden opgenomen.


Post: Uiteraard kunt u voor alle huur- en VvE gerelateerde zaken schriftelijk contact met ons opnemen. Het postadres is: Devilee Beheer, Prins Willemstraat 31, 2584 AHT's-Gravenhage.

 

E-mail: U ons ook e-mailen! Ons e-mail adres is: beheer@devilee.nl. Onderaan deze pagina is een invulformulier opgenomen. Op dit formulier kunt u ook alle zaken kwijt met betrekking tot het door u gehuurde object.

 

Verzending: Om één en ander zo soepel mogelijk te laten verlopen verzoeken wij u bij verzending altijd uw naam te vermelden alsmede het adres met huisnummer en een duidelijke omschrijving van de klacht.


Meer informatie? Neem contact op met Devilee NVM Makelaars

Verzenden